FEMUNDSMARKA NATURPARKSENTER - ELGÅ

Sommeren 2005 besøkte jeg naturparksenteret i Elgå og ble mottatt av hyggelig betjening.

Parksenteret som hadde informasjon om fiske, jakt, urskog og bondekultur, hadde også et innslag om samer og reindriften i Elgå reinbeitedistrikt.

Men informasjonssenteret hadde ikke fått med seg noe om bakgrunnen og etableringen av reinbeitedistriktet. 

Opprettelsen av Elgå reinbeitedistriktet var en følge av Lappekomisjonens utredning, datert juli 1892. Distriktet fikk navnet Tolga, som senere ble endret til Elgå. Grensene mellom lappedistriktene fulgte topografiske skillelinjer i naturen, f.eks. vassdrag, mens de ytre grensene var administrativt anlagt uavhengig av påvist sedvane. For Elgå reinbeitedistrikt gjelder dette både mot svenskegrensen og sydgrensen hvor det ikke er noe tilstøtende reinbeitedistrikt.

Reindrift utenfor distrikt ble etter 1897 straffesanksjonert. De som hadde drevet utenfor distrikt ble omplassert til distrikter. Reineierne Anders Andersen, Meldal, Klemmet Jonassen, Meldal, og John Tomassen, Kvikne, ble alle henvist til Elgå.

----------- 

Parksenteret informerer videre om at samene tok i bruk snøscooter først på 70-tallet. Dette er ikke riktig. Den første som kjøpte snøscooter, et produkt av Bombardier, var Klemmet Jonassen (som var barnebarn til Meldals-Klemmet). Hendelsen fant sted vinteren 1962. 

 

JJ. 
 

Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/188499
hits